เปิดเวบเมื่อ 27/01/2555
ปรับปรุงเวบเมื่อ 26/04/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 70

    

สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา

พระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ View All
 Queen Sirikit The Jewel of The Kingdom ราคา 500.00 บ.
 ความรักของพ่อ ราคา 500.00 บ.
 จดหมายเหตุ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ราคา 2,500.00 บ.
 จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ราคา 3,500.00 บ.
 นวมินทร์ราชินี ราคา 1,500.00 บ.
 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ราคา 2,000.00 บ.
 พิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ราคา 1,700.00 บ.
 สมุดภาพ เสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ราคา 0.00 บ.
 สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ราคา 1,000.00 บ.
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ราคา 550.00 บ.
 หญิงอันเป็นที่รักของพระเจ้าแผ่นดิน และพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราคา 300.00 บ.
 องคมนตรี ศักดิ์ศรีแผ่นดิน ราคา 450.00 บ.
 ๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส ราคา 900.00 บ.
พระราชนิพนธ์ View All
 กาลเวลาที่ผ่านเลย ราคา 450.00 บ.
 ๑ โหลในเมืองจีน ราคา 1,000.00 บ.
ประวัติบุคคล View All
 100 ปี คึกฤทธิ์ (100 ปี ชาตกาล หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช บุคคลสำคัญของโลก) ราคา 800.00 บ.
 คัทริน มหาราชินี ราคา 450.00 บ.
 ต้นรัชกาลเอลิซะเบธ ที่ 2 ราคา 450.00 บ.
 รัฐบุรุษชื่อเปรม ราคา 1,000.00 บ.
 รากของผม ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ราคา 300.00 บ.
 สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ราคา 950.00 บ.
 อานันท์ ปันยารชุน ราคา 1,000.00 บ.
 เนลสัน แม่ทัพเรืออังกฤษ ราคา 450.00 บ.
 เฟรเดริกมหาราช ราคา 450.00 บ.
ประวัติศาสตร์ View All
 60 ปี รัฐสภาไทย ราคา 600.00 บ.
 90 ภูมิปัญญา ค่าควรเมือง ราคา 900.00 บ.
 คลองเก่า เล่าประวัติเมือง ราคา 550.00 บ.
 ธิราชเจ้าจอมสยาม ราคา 3,000.00 บ.
 พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก ราคา 1,500.00 บ.
 มัณฑะเล นครราชธานี ศูนย์รวมแห่งจักรวาล ราคา 900.00 บ.
 ย่ำสนธยา โรมานอฟ ราคา 650.00 บ.
 วิวัฒนาการเงินตราไทย ราคา 1,000.00 บ.
 สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.112 ราคา 1,500.00 บ.
 สมุดภาพเหตุการณ์สำคัญกรุงรัตนโกสินทร์ ราคา 800.00 บ.
 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ราคา 1,000.00 บ.
 เมืองพุกาม ราคา 500.00 บ.
 เรื่องเล่าในวัง ราคา 350.00 บ.
 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พร้อมบทขยายความและบทวิเคราะห์ ราคา 1,000.00 บ.
ศาสนา/ปรัชญา View All
 ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ราคา 350.00 บ.
 ลักษณะไทย ราคา 25,000.00 บ.
 สถิตศรัทธาสถาพร พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ราคา 1,200.00 บ.
 โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร ราคา 500.00 บ.
โบราณสถาน/วัตถุ View All
 ตุ๊กตาจีนวัดโพธิ์ ( The Chinese Stone Figurines of Wat Pho ) ราคา 2,200.00 บ.
ศิลปะ/วัฒนธรรม/ประเพณี View All
 ครูมนตรี ตราโมท กับ การไหว้ครูดนตรีไทย ราคา 350.00 บ.
 งานช่างหลวง ( Artworks of Royal Artisans) ราคา 550.00 บ.
 ตาลปัตร ฝีพระหัตถ์สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ราคา 3,800.00 บ.
 ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า ราคา 1,800.00 บ.
 มรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง ราคา 800.00 บ.
สถาปัตยกรรม/จิตรกรรม/ประติมากรรม View All
 จิตรกรรมฝาผนัง วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร ราคา 950.00 บ.
 จิตรกรรมพระพุทธประวัติ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ราคา 2,000.00 บ.
 พระตำหนักสวนสี่ฤดู พระราชวังดุสิต ราคา 900.00 บ.
 พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ราคา 350.00 บ.
 พระพุทธประวัติ จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราคา 2,000.00 บ.
 รามเกียรติ์ จากตู้ลายรดน้ำ ราคา 2,500.00 บ.
 วิวัฒนาการศิลปสถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา ราคา 1,800.00 บ.
 สถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ราคา 2,200.00 บ.
 สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ บนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทย ราคา 850.00 บ.
 สมุดภาพมัณฑนศิลป์ ณ พระนครคีรี พระราชวังจันทรเกษม และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ราคา 950.00 บ.
 อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ราคา 6,000.00 บ.
 อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๑-๒ ราคา 6,000.00 บ.
 เรื่องย่อวรรณกรรมประกอบภาพ ในนิทรรศการจิตรกรรมต้นแบบภาพปักศิลปาชีพ ราคา 700.00 บ.
วรรณกรรม/วรรณคดี/กวีนิพนธ์ View All
 จารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจำโลก ราคา 600.00 บ.
 ชุมนุมจุลจักรสาร เล่ม ๑-๓ ราคา 950.00 บ.
 ธรรมชาติในวรรณกรรมสุนทรภู่ ราคา 650.00 บ.
 ลิลิตอิหร่านราชธรรม ราคา 450.00 บ.
นวนิยาย/เรื่องสั้น View All
ท่องเที่ยว View All
อนุสรณ์งานศพ View All
 ปกิณกคดีวิถีไทยในเรื่องบัว ราคา 600.00 บ.
 ราชินิกูลรัชกาลที่ ๕ ราคา 500.00 บ.
 เพชรบุรี ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม ราคา 700.00 บ.
 ๙ ทศวรรษของชีวิตผม ราคา 550.00 บ.
หนังสือที่ระลึก View All
หนังสือปก/ภาพสวย View All
นิตยสารต่าง ๆ View All
ของสะสม View All
e-book คิดถึง...วันวาน เรื่องเล่าจากภาพ View All
 e-book คิดถึง...วันวาน เรื่องเล่าจากภาพ ราคา 0.00 บ.