เปิดเวบเมื่อ 27/01/2555
ปรับปรุงเวบเมื่อ 26/04/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 70

    

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ


e-book คิดถึง...วันวาน เรื่องเล่าจากภาพ

รหัสสินค้า: 000068
ราคา 0.00 บ.
\\\\\\\"คิดถึง...วันวาน เรื่องเล่าจากภาพ\\\\\\\"เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ตลอด ๖๐ ปีที่ผ่านมา
33
  Tell a Friend
สมุดภาพ เสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

รหัสสินค้า: 000055
ราคา 0.00 บ.
สมุดภาพ เสด็จ ฯ เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๑๐
33
  Tell a Friend
๖๐ ปี ราชาภิเษกสมรส

รหัสสินค้า: 000003
ราคา 900.00 บ.
93 หน้า พิมพ์ด้วยกระดาษอารต์ ภาพประกอบสี และ ขาว-ดำ ขนาด 22x25 ซ.ม.<br>
33
  Tell a Friend
ความรักของพ่อ

รหัสสินค้า: 000004
ราคา 500.00 บ.
200 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพประกอบสี, ขาว-ดำ พร้อมภาพโปสการ์ดจำนวน 8 ภาพ ขนาด 15x18 ซ.ม. สภาพ 100 %พร้อมกล่องสวยงาม เป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
33
  Tell a Friend
คลองเก่า เล่าประวัติเมือง

รหัสสินค้า: 000078
ราคา 550.00 บ.
คลองเก่า เล่าประวัติเมือง กรุงเทพมหานคร จัดพืมพ์ขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับคลองสำคัญ ในประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
33
  Tell a Friend
ย่ำสนธยา โรมานอฟ

รหัสสินค้า: 000075
ราคา 650.00 บ.
ย่ำสนธยา โรมานอฟ เป็นสารคดีอิงประวัติศาสตร์ ที่ \"ดวงใจ\" (รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร ถึงแก่กรรมแล้ว) เขียนขึ้นจากข้อมูลประวัติศาสตร์รัสเซียยุคราชอาณาจักร ด้วยสำนวนแบบนวนิยาย
33
  Tell a Friend
อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๑-๒

รหัสสินค้า: 000076
ราคา 6,000.00 บ.
รัฐบาล โดยกรมศิลปากร ได้รวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ เพื่อการค้นคว้าประวัติความเป็นมาของอนุสาวรีย์สำคัญของชาติ
33
  Tell a Friend
พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก

รหัสสินค้า: 000077
ราคา 1,500.00 บ.
พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิมพ์เผยแพร่ ในวาระที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก ให้เป็นแหล่ง มรดกโลก เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔
33
  Tell a Friend
สถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

รหัสสินค้า: 000074
ราคา 2,200.00 บ.
สถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พิมพ์ในวาระที่คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย กำหนดให้ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๐ เป็นปีอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย
33
  Tell a Friend
ตาลปัตร  ฝีพระหัตถ์สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

รหัสสินค้า: 000073
ราคา 3,800.00 บ.
ตาลปัตร ฝีพระหัตถ์สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กรมศิลปากรพิมพ์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติคุณสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมยานริศรานุวัดติวงศ์
33
  Tell a Friend
สมุดภาพมัณฑนศิลป์ ณ พระนครคีรี พระราชวังจันทรเกษม และพระนารายณ์ราชนิเวศน์

รหัสสินค้า: 000072
ราคา 950.00 บ.
สมุดภาพมัณฑนศิลป์ ณ พระนครคีรี พระราชวังจันทรเกษม และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ กรมศิลปากร พิมพ์ขึ้นจากการค้นคว้าของผู้เชี่ยวชาญด้านมัณฑนศิลป์
33
  Tell a Friend
อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง

รหัสสินค้า: 000071
ราคา 6,000.00 บ.
กรมศิลปากร พิมพ์ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในวาระฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
33
  Tell a Friend
จิตรกรรมพระพุทธประวัติ  ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รหัสสินค้า: 000070
ราคา 2,000.00 บ.
จิตรกรรมพระพุทธประวัติ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิมพ์ขึ้นในมงคลสมัยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ
33
  Tell a Friend
ต้นรัชกาลเอลิซะเบธ ที่ 2

รหัสสินค้า: 000069
ราคา 450.00 บ.
ต้นรัชกาลเอลิซะเบธ ที่ 2 พระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เป็นเหตุการณ์ที่ให้รายละเอียดทางประวัติศาสตร์ในช่วงต้นรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซะเบธ ที่ 2
33
  Tell a Friend
มัณฑะเล นครราชธานี ศูนย์รวมแห่งจักรวาล

รหัสสินค้า: 000016
ราคา 900.00 บ.
314 หน้า สำนักพิมพ์เมืองโบราณ พ.ศ.2538 ขนาด 22X28 ซ.ม. สภาพ 95% ภาพประกอบสี และ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม  <br><br><br> <br>
33
  Tell a Friend
เฟรเดริกมหาราช

รหัสสินค้า: 000066
ราคา 450.00 บ.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ทรงแสดงจุดประสงค์ในการนิพนธ์ ไว้ว่าา \"...พระราชาเฟรเดริคที่ ๒ (มหาราช) แห่งปรัสเซีย
33
  Tell a Friend
คัทริน มหาราชินี

รหัสสินค้า: 000065
ราคา 450.00 บ.
คัทริน มหาราชินี เป็นพระนิพนธ์ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ทรงเรียบเรียงขึ้นภายหลังจากที่ได้ทรงนิพนธ์พระราชประวัติพระเจ้าเฟรเดริคมหาราชแห่งปรัสเซีย
33
  Tell a Friend
เนลสัน  แม่ทัพเรืออังกฤษ

รหัสสินค้า: 000067
ราคา 450.00 บ.
เป็นพระนิพนธ์ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ที่ทรงผูกเรื่องขึ้นเอง จากการค้นคว้าเอกสารเดิม ทั้งที่เป็นจดหมาย
33
  Tell a Friend
ชุมนุมจุลจักรสาร เล่ม ๑-๓

รหัสสินค้า: 000064
ราคา 950.00 บ.
ชุมนุมจุลจักรสาร ทั้ง ๓ เล่มนี้ สำนักพิมพ์คลังวิทยา ได้รวบรวมบทพระนิพนธ์ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ที่ได้ลงพิมพ์ในวารสารต่างๆ
33
  Tell a Friend
จิตรกรรมฝาผนัง วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

รหัสสินค้า: 000063
ราคา 950.00 บ.
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นภาพจิตรกรรมที่มีความโดดเด่น งดงาม และแปลกใหม่ในเนื้อหาของภาพ
33
  Tell a Friend
ลักษณะไทย

รหัสสินค้า: 000061
ราคา 25,000.00 บ.
หนังสือ "ลักษณะไทย" ชุดนี้ ธ.กรุงเทพ ฯ พิมพ์ขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
33
  Tell a Friend
รามเกียรติ์  จากตู้ลายรดน้ำ

รหัสสินค้า: 000060
ราคา 2,500.00 บ.
กรมศิลปากรพิมพ์ขึ้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
33
  Tell a Friend
ธรรมชาติในวรรณกรรมสุนทรภู่

รหัสสินค้า: 000059
ราคา 650.00 บ.
ให้ความรู้/เพลิดเพลิน เกี่ยวกับธรรมชาติ
33
  Tell a Friend
จารึกวัดโพธิ์  มรดกความทรงจำโลก

รหัสสินค้า: 000058
ราคา 600.00 บ.
จารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจำโลก เป็นหนังสือที่วัดพระเชตุพนฯ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อการฉลอง ในโอกาสที่จารึกวัดโพธิ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
33
  Tell a Friend
วิวัฒนาการศิลปสถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา

รหัสสินค้า: 000056
ราคา 1,800.00 บ.
หนังสือเล่มนี้เป็น ๑ ใน ๙ เรื่อง ที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ขึ้นในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในพุทธศักราช๒๕๓๙
33
  Tell a Friend
สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

รหัสสินค้า: 000054
ราคา 950.00 บ.
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ จัดพิมพ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
33
  Tell a Friend
ครูมนตรี  ตราโมท กับ การไหว้ครูดนตรีไทย

รหัสสินค้า: 000053
ราคา 350.00 บ.
มูลนิธิมนตรี ตราโมท จัดพิมพ์ ขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยการรวบรวมบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับการไหว้ครูดนตรีไทยขึ้นไว้รวม ๔ เรื่อง
33
  Tell a Friend
ลิลิตอิหร่านราชธรรม

รหัสสินค้า: 000052
ราคา 450.00 บ.
ลิลิตอิหร่านราชธรรม (หรือนิทาน ๑๒ เหลี่ยม) เป็นกวีนิพนธ์เพียงเรื่องเดียวของ นายมนตรี ตราโมท
33
  Tell a Friend
พระพุทธประวัติ จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

รหัสสินค้า: 000051
ราคา 2,000.00 บ.
กรมศิลปากร จัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่คุณค่าแและเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนัง ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ จนถึง เสด็จดับขันธปรินิพพาน
33
  Tell a Friend
จดหมายเหตุ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ

รหัสสินค้า: 000050
ราคา 2,500.00 บ.
จดหมายเหตุ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
33
  Tell a Friend


Total: 70:               
 
   1 2 3         Go to: Go