เปิดเวบเมื่อ 27/01/2555
ปรับปรุงเวบเมื่อ 26/04/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 70

    

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ


ราชินิกูลรัชกาลที่ ๕

รหัสสินค้า: 000049
ราคา 500.00 บ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
33
  Tell a Friend
หญิงอันเป็นที่รักของพระเจ้าแผ่นดิน และพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกูฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รหัสสินค้า: 000048
ราคา 300.00 บ.
เป็นพระราชหัตถเลขา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ที่ได้พระราชทานสุภาพสตรี ซึ่งเป็นที่รักของพระองค์
33
  Tell a Friend
พิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี

รหัสสินค้า: 000047
ราคา 1,700.00 บ.
สภากาชาดไทย จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวโรกาส ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จ ฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
33
  Tell a Friend
90 ภูมิปัญญา ค่าควรเมือง

รหัสสินค้า: 000046
ราคา 900.00 บ.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในวาระที่ธนาคารได้ดำเนินกิจการรับใช้สังคม ครบ ๙๐ ปี ในพ.ศ. ๒๕๔๐
33
  Tell a Friend
เพชรบุรี ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรม

รหัสสินค้า: 000036
ราคา 700.00 บ.
ทายาท พิมพ์เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางประยูร สิริพันธ์ เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดมฏกษัตริยราม วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓
33
  Tell a Friend
นวมินทร์ราชินี

รหัสสินค้า: 000045
ราคา 1,500.00 บ.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประมวลพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่เคยลงพิมพ์ในอนุสาร อ.ส.ท. ตลอดระยะเวลา ๓๖ ปี
33
  Tell a Friend
ตุ๊กตาจีนวัดโพธิ์  ( The Chinese Stone Figurines of Wat Pho )

รหัสสินค้า: 000041
ราคา 2,200.00 บ.
วัดพระเชตุพน ฯ เป็นผู้รวบรวม จัดพิมพ์ในปี พ.ศ๒๕๔๘ ขนาด ๒๕x๓๔x๕ ซม. ภาพขาว-ดำ ทั้งเล่ม สภาพ ๑๐๐ % พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน)
33
  Tell a Friend
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

รหัสสินค้า: 000044
ราคา 550.00 บ.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เรียบเรียงและพิมพ์ขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ ภาพประกอบ สี-ขาวดำ สภาพ ๑๐๐ %
33
  Tell a Friend
เรื่องย่อวรรณกรรมประกอบภาพ ในนิทรรศการจิตรกรรมต้นแบบภาพปักศิลปาชีพ

รหัสสินค้า: 000043
ราคา 700.00 บ.
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จัดพิมพ์ เป็นเอกสารประกอบ การแสดงนิทรรศการต้นแบบภาพปักศิลปาชีพ พ.ศ.๒๕๕๐ จำนวน ๙๖ หน้า ขนาด ๒๐x๒๙ ซ.ม. สภาพ ๑๐๐%
33
  Tell a Friend
งานช่างหลวง  ( Artworks of Royal Artisans)

รหัสสินค้า: 000040
ราคา 550.00 บ.
กรมศิลปากรจัดพิมพ์ ในปี ๒๕๕๔ ด้วยกระดาษอาร์ตมันอย่างดี ภาพประกอบสีทั้งเล่ม จำนวน ๒๓๐ หน้า
33
  Tell a Friend
สถิตศรัทธาสถาพร  พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

รหัสสินค้า: 000037
ราคา 1,200.00 บ.
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระมหามณฑป ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พิมพ์เป็นที่ระลึก
33
  Tell a Friend
100 ปี คึกฤทธิ์   (100 ปี ชาตกาล หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช  บุคคลสำคัญของโลก)

รหัสสินค้า: 000035
ราคา 800.00 บ.
336 หน้า ขนาด 24x30 ซ.ม. จัดพิมพ์โดยบริษัทสยามรัฐ พ.ศ.2554 กระดาษปอนด์ (ถนอมสายตา) สภาพ 100 %
33
  Tell a Friend
Queen Sirikit The Jewel of The Kingdom

รหัสสินค้า: 000002
ราคา 500.00 บ.
155 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพสี ขาว-ดำ ทั้งเล่ม กระทรวงการต่างประเทศพิมพ์ขึ้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
33
  Tell a Friend
ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ ที่บรรจุ ณ บรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ  ในสมัยรัชกาลที่ ๕

รหัสสินค้า: 000038
ราคา 350.00 บ.
91 หน้า กระดาษปอนด์ ขนาด 16x23 ซ.ม. ปีที่พิมพ์ 2532 สภาพ 80%
33
  Tell a Friend
โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร

รหัสสินค้า: 000023
ราคา 500.00 บ.
91 หน้า กระดาษปอนด์<br> ขนาด 16x23 ซ.ม. ปีที่พิมพ์ 2532 สภาพ 80% <br>
33
  Tell a Friend
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

รหัสสินค้า: 000001
ราคา 2,000.00 บ.
360 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม จำนวน 796 ภาพ<br> ขนาด 22x30 ซ.ม. สภาพ 100 %
33
  Tell a Friend
จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสสินค้า: 000031
ราคา 3,500.00 บ.
เป็นหนังสือ 2 เล่มชุด (บรรจุกล่อง) พร้อม CD 2 แผ่น พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี ภาพสีประกอบทั้ง 2 เล่ม ขนาด 22x30 ซ.ม. พิมพ์ที่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบิชชิ่งจำกัด (มหาชน)2553
33
  Tell a Friend
สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รหัสสินค้า: 000005
ราคา 1,000.00 บ.
สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
33
  Tell a Friend
๙ ทศวรรษของชีวิตผม

รหัสสินค้า: 000034
ราคา 550.00 บ.
250 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม ขนาด 21x29 ซ.ม. สภาพ 100%
33
  Tell a Friend
ปกิณกคดีวิถีไทยในเรื่องบัว

รหัสสินค้า: 000033
ราคา 600.00 บ.
ปกอ่อน 236 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม ให้ความรู้เรื่อง \"บัว\" ทุกแง่มุม น่าศึกษา ขนาด 21x29 ซ.ม. สภาพ 95% <br>
33
  Tell a Friend
สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ บนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทย

รหัสสินค้า: 000030
ราคา 850.00 บ.
ปกแข็ง 170 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม ขนาด 21x30 ซ.ม.
33
  Tell a Friend
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

รหัสสินค้า: 000029
ราคา 350.00 บ.
ปกอ่อน 66 หน้า ขนาด 18x26 ซ.ม. ปีที่พิมพ์ 2550 กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม
33
  Tell a Friend
พระตำหนักสวนสี่ฤดู พระราชวังดุสิต

รหัสสินค้า: 000028
ราคา 900.00 บ.
ปกแข็ง 225 หน้า ขนาด 19 x 26 ซม. ปีที่พิมพ์ 2540 เพื่อบันทึกรายละเอียดการก่อสร้างพระตำหนักสวนสี่ฤดู
33
  Tell a Friend
มรดกวัฒนธรรมบ้านเชียง

รหัสสินค้า: 000025
ราคา 800.00 บ.
ปกอ่อน 224 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม ขนาด 21x 28 ซ.ม. ปีที่พิมพ์ 2550 สภาพ 100%
33
  Tell a Friend
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า

รหัสสินค้า: 000024
ราคา 1,800.00 บ.
ปกแข็ง 208 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม ขนาดหนังสือ 22x30 ซ.ม.
33
  Tell a Friend
อานันท์ ปันยารชุน

รหัสสินค้า: 000022
ราคา 1,000.00 บ.
290 หน้า กระดาษปอนด์ขาวอย่างดี ภาพประกอบสี และ ขาว-ดำ<br> ขนาด 17 x24 ซ.ม. พิมพ์ที่ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบิชชิ่ง จำกัด พศ.2541 สภาพ 95% <br>
33
  Tell a Friend
รากของผม ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

รหัสสินค้า: 000021
ราคา 300.00 บ.
ปกอ่อน 190 หน้ากระดาษปอนด์ ภาพประกอบขาว-ดำ ขนาด 14x20 ซ.ม. ปีที่พิมพ์ 2551 สภาพ 100%
33
  Tell a Friend
รัฐบุรุษชื่อเปรม

รหัสสินค้า: 000020
ราคา 1,000.00 บ.
755 หน้า กระดาษปอนด์ขาวอย่างดี ภาพประกอบสี และ ขาว-ดำ<br> ขนาด 16 x24 ซ.ม. ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2538 (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก) พิมพ์ที่ บริษัท เจ พลัส อิมเมจ แอนด์ พับบิชชิ่ง จำกัด <br>
33
  Tell a Friend
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รหัสสินค้า: 000018
ราคา 1,000.00 บ.
พิมพ์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ในวาระครบ ๔๐๐ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ( พ.ศ. ๒๑๔๘-๒๕๔๘ ) ม ภาพประกอบสี ขนาด ๑๙x๒๗ ซ.ม. กระดาษอาร์มันทั้งเล่ม
33
  Tell a Friend
เมืองพุกาม

รหัสสินค้า: 000017
ราคา 500.00 บ.
นิตยสารสารคดี ฉบับที่107 ปีที่ 9 เดือนมกราคม 2537 ภายในเล่ม มีบทความ เรื่อง พุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ห้าพันองค์ งานเขียนและภาพถ่าย ของ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ สภาพ 100%
33
  Tell a Friend


Total: 70:               
 
   1 2 3         Go to: Go