เปิดเวบเมื่อ 27/01/2555
ปรับปรุงเวบเมื่อ 26/04/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 70

    

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> สถาปัตยกรรม/จิตรกรรม/ประติมากรรม

สถาปัตยกรรม/จิตรกรรม/ประติมากรรม


อนุสาวรีย์ในประเทศไทย เล่ม ๑-๒

รหัสสินค้า: 000076
ราคา 6,000.00 บ.
รัฐบาล โดยกรมศิลปากร ได้รวบรวมและจัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ เพื่อการค้นคว้าประวัติความเป็นมาของอนุสาวรีย์สำคัญของชาติ
33
  Tell a Friend
สถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

รหัสสินค้า: 000074
ราคา 2,200.00 บ.
สถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พิมพ์ในวาระที่คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย กำหนดให้ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๐ เป็นปีอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทย
33
  Tell a Friend
สมุดภาพมัณฑนศิลป์ ณ พระนครคีรี พระราชวังจันทรเกษม และพระนารายณ์ราชนิเวศน์

รหัสสินค้า: 000072
ราคา 950.00 บ.
สมุดภาพมัณฑนศิลป์ ณ พระนครคีรี พระราชวังจันทรเกษม และพระนารายณ์ราชนิเวศน์ กรมศิลปากร พิมพ์ขึ้นจากการค้นคว้าของผู้เชี่ยวชาญด้านมัณฑนศิลป์
33
  Tell a Friend
อนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง

รหัสสินค้า: 000071
ราคา 6,000.00 บ.
กรมศิลปากร พิมพ์ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในวาระฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
33
  Tell a Friend
จิตรกรรมพระพุทธประวัติ  ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

รหัสสินค้า: 000070
ราคา 2,000.00 บ.
จิตรกรรมพระพุทธประวัติ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พิมพ์ขึ้นในมงคลสมัยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ
33
  Tell a Friend
จิตรกรรมฝาผนัง วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

รหัสสินค้า: 000063
ราคา 950.00 บ.
จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นภาพจิตรกรรมที่มีความโดดเด่น งดงาม และแปลกใหม่ในเนื้อหาของภาพ
33
  Tell a Friend
รามเกียรติ์  จากตู้ลายรดน้ำ

รหัสสินค้า: 000060
ราคา 2,500.00 บ.
กรมศิลปากรพิมพ์ขึ้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
33
  Tell a Friend
วิวัฒนาการศิลปสถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา

รหัสสินค้า: 000056
ราคา 1,800.00 บ.
หนังสือเล่มนี้เป็น ๑ ใน ๙ เรื่อง ที่สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ขึ้นในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในพุทธศักราช๒๕๓๙
33
  Tell a Friend
พระพุทธประวัติ จิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

รหัสสินค้า: 000051
ราคา 2,000.00 บ.
กรมศิลปากร จัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่คุณค่าแและเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนัง ที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ จนถึง เสด็จดับขันธปรินิพพาน
33
  Tell a Friend
เรื่องย่อวรรณกรรมประกอบภาพ ในนิทรรศการจิตรกรรมต้นแบบภาพปักศิลปาชีพ

รหัสสินค้า: 000043
ราคา 700.00 บ.
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จัดพิมพ์ เป็นเอกสารประกอบ การแสดงนิทรรศการต้นแบบภาพปักศิลปาชีพ พ.ศ.๒๕๕๐ จำนวน ๙๖ หน้า ขนาด ๒๐x๒๙ ซ.ม. สภาพ ๑๐๐%
33
  Tell a Friend
สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ บนผนังโบสถ์วิหารในประเทศไทย

รหัสสินค้า: 000030
ราคา 850.00 บ.
ปกแข็ง 170 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม ขนาด 21x30 ซ.ม.
33
  Tell a Friend
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

รหัสสินค้า: 000029
ราคา 350.00 บ.
ปกอ่อน 66 หน้า ขนาด 18x26 ซ.ม. ปีที่พิมพ์ 2550 กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม
33
  Tell a Friend
พระตำหนักสวนสี่ฤดู พระราชวังดุสิต

รหัสสินค้า: 000028
ราคา 900.00 บ.
ปกแข็ง 225 หน้า ขนาด 19 x 26 ซม. ปีที่พิมพ์ 2540 เพื่อบันทึกรายละเอียดการก่อสร้างพระตำหนักสวนสี่ฤดู
33
  Tell a Friend


Total: 13: