เปิดเวบเมื่อ 27/01/2555
ปรับปรุงเวบเมื่อ 26/04/2562
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 70

    

สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์


คลองเก่า เล่าประวัติเมือง

รหัสสินค้า: 000078
ราคา 550.00 บ.
คลองเก่า เล่าประวัติเมือง กรุงเทพมหานคร จัดพืมพ์ขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับคลองสำคัญ ในประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
33
  Tell a Friend
ย่ำสนธยา โรมานอฟ

รหัสสินค้า: 000075
ราคา 650.00 บ.
ย่ำสนธยา โรมานอฟ เป็นสารคดีอิงประวัติศาสตร์ ที่ \"ดวงใจ\" (รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร ถึงแก่กรรมแล้ว) เขียนขึ้นจากข้อมูลประวัติศาสตร์รัสเซียยุคราชอาณาจักร ด้วยสำนวนแบบนวนิยาย
33
  Tell a Friend
พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก

รหัสสินค้า: 000077
ราคา 1,500.00 บ.
พระนครศรีอยุธยา มรดกโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิมพ์เผยแพร่ ในวาระที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก ให้เป็นแหล่ง มรดกโลก เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔
33
  Tell a Friend
มัณฑะเล นครราชธานี ศูนย์รวมแห่งจักรวาล

รหัสสินค้า: 000016
ราคา 900.00 บ.
314 หน้า สำนักพิมพ์เมืองโบราณ พ.ศ.2538 ขนาด 22X28 ซ.ม. สภาพ 95% ภาพประกอบสี และ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม  <br><br><br> <br>
33
  Tell a Friend
90 ภูมิปัญญา ค่าควรเมือง

รหัสสินค้า: 000046
ราคา 900.00 บ.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกในวาระที่ธนาคารได้ดำเนินกิจการรับใช้สังคม ครบ ๙๐ ปี ในพ.ศ. ๒๕๔๐
33
  Tell a Friend
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รหัสสินค้า: 000018
ราคา 1,000.00 บ.
พิมพ์ขึ้นเป็นอนุสรณ์ในวาระครบ ๔๐๐ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ( พ.ศ. ๒๑๔๘-๒๕๔๘ ) ม ภาพประกอบสี ขนาด ๑๙x๒๗ ซ.ม. กระดาษอาร์มันทั้งเล่ม
33
  Tell a Friend
เมืองพุกาม

รหัสสินค้า: 000017
ราคา 500.00 บ.
นิตยสารสารคดี ฉบับที่107 ปีที่ 9 เดือนมกราคม 2537 ภายในเล่ม มีบทความ เรื่อง พุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์ห้าพันองค์ งานเขียนและภาพถ่าย ของ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ สภาพ 100%
33
  Tell a Friend
60 ปี รัฐสภาไทย

รหัสสินค้า: 000015
ราคา 600.00 บ.
ปกแข็ง 205 หน้า ภาพประกอบสี และ ขาว-ดำ เป็นการบันทึกประวัติความเป็นมาของรัฐสภาไทย นับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง ถึงปี พ.ศ.2535 ได้อย่างละเอียดพอสมควร ขนาด 21x 29 ซ.ม. สภาพ 95 %
33
  Tell a Friend
วิวัฒนาการเงินตราไทย

รหัสสินค้า: 000014
ราคา 1,000.00 บ.
ปกแข็ง 113 หน้า ปีที่พิมพ์ 2545 พิมพ์ที่ บริษัทดาวฤกษ์ จำกัด กระดาษอาร์ตมันอย่างดี ขนาด 22x30ซ.ม. สภาพ 100% สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
33
  Tell a Friend
ธิราชเจ้าจอมสยาม

รหัสสินค้า: 000013
ราคา 3,000.00 บ.
ปกแข็ง 554 หน้า ปีที่พิมพ์ 2553 พิมพ์ที่อมรินทร์พริ้นติ้ง กระดาษปอนด์อย่างดี ชนิดถนอมสายตาขนาด 21x29 ซ.ม. สภาพ 100% ในวาระครบ 100 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต
33
  Tell a Friend
สมุดภาพเหตุการณ์ ร.ศ.112

รหัสสินค้า: 000012
ราคา 1,500.00 บ.
ปกแข็ง 306 หน้า พิมพ์ที่ บริษัท ทวีวัฒน์การพิมพ์ พ.ศ2553 พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ต ภาพประกอบสี และ ขาว-ดำ ขนาด 22x 30 ซ.ม. สภาพ 100 %
33
  Tell a Friend
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร พร้อมบทขยายความและบทวิเคราะห์

รหัสสินค้า: 000011
ราคา 1,000.00 บ.
ปกอ่อน 275 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม เป็นการรวบรวม ภาพเขียนพระราชพงศาวดาร<br><br> <br>
33
  Tell a Friend
เรื่องเล่าในวัง

รหัสสินค้า: 000010
ราคา 350.00 บ.
ปกอ่อน 104 หน้า กระดาษอาร์ต ภาพสีทั้งเล่ม ขนาด 18x26 สภาพ 100%
33
  Tell a Friend
สมุดภาพเหตุการณ์สำคัญกรุงรัตนโกสินทร์

รหัสสินค้า: 000009
ราคา 800.00 บ.
ปกแข็ง 165 หน้า 288 ภาพ รวบรวมภาพเหตุการณ์สำคัญ ๆ ทั้งภาพเขียน และภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์
33
  Tell a Friend


Total: 14: